Vy jako šéf jednáte s lidmi

By in Podnikání on 10.4.2018

Musíte umět odhadnout, jestli člověka způsobujícího stres v kolektivu je možno zpracovat tak, aby se tato jeho podvědomá činnost utlumila, jestli je kolektiv schopen takového člověka přijmout a naučit se s ním pracovat, nebo jestli je to prostě rizikový faktor, který vám zničí pracovní skupinu a je nezbytné se ho zbavit, abyste zachránili alespoň zbytky lidí, co vytrvali.
bolesti hlavy

Lidé vytvářející stres jsou „stresoři“

–          Přerušují hovor
–          Tváří se kysele, nepříjemně, znuděně
–          Ostatní ponižují a urážení je nejen verbálně, ale i neverbálně
–          Snaží se za každou cenu ovládnout konverzaci
–          Nezajímají se o druhé, a naopak vyzdvihují sebe
–          Nezachovávají civilizační návyky jako jsou pozdravy, úsměvy…
–          Mají tendenci si stěžovat na vše a za každých okolností
–          Mluví povýšeně, hádají se, nedělají kompromisy, vyžadují souhlas
–          Kritizují, rozčilují se, lžou
–          Manipulují, vyvolávají pocity viny v ostatních, ubližují a ztrapňují
–          Chovají se agresivně, negativně, neradi s něčím souhlasí, nemluví s lidmi přímo, nedodržují sliby a tajemství
–          Chovají se povýšeně
Každý z nás se může stát stresorem a každý se tohoto chování může zbavit, avšak umět pracovat s extrémními stresory je práce pro dva lidi navíc a je na vašem zvážení, jestli si to vezmete na zodpovědnost, jelikož vám mohou rozložit kolektiv dříve, než si to uvědomíte.
šipky k hlavě

Lidé rozhánějící stres jsou „léčitelé“

–          Naslouchají druhým, ukazují svých chováním úctu k druhým
–          Vyslechnou si názor a city ostatních
–          Dávají konstruktivní rady, jsou upřímní, oceňují ostatní
–          Přátelští lidé, kteří se usmívají a zdraví se s každým
–          Váží si ostatních i jejich práce, mluví pozitivně
–          Umí dělat rozumné kompromisy, umí vyjednávat
–          Berou zřetel na druhé a zároveň umí upřímně mluvit o svých potřebách
–          Jednají s ostatními jako se sobě rovnými
–          Kontrolují se a umí reagovat na stresové situace
–          Dělí se s ostatními o informace, umí mluvit o nepříjemných věcech
–          Jsou klidní, umí vyjádřit souhlas, zeptat se, zachovat tajemství a slib
–          Zajímají se o druhé, pomáhají, umí se držet hierarchie úkolů
tvář dýně

Léčitelé jsou v kolektivu nezbytní, protože vytvářejí dobré ovzduší a stejně jako můžeme být všichni stresory, může se z každého z nás stát léčitel. My sami si volíme, jací budeme a jak se budeme k ostatním chovat. Každý nadřízený i podřízený by se měl upřímně zamyslet nad svých chováním k ostatním.